Een bestaande film als basis gebruiken voor nieuwe film

Voor het programma Sport en Bewegen in de Buurt van minister Schippers hebben wij in de afgelopen jaren vele videofilms mogen maken. Deze films zijn veelal als voorlichting vertoond op regionale en landelijke bijeenkomsten van personen die professioneel bij sport en bewegen betrokken zijn. Doordat er inmiddels veel films gemaakt zijn is er ook veel, soms nooit vertoond, materiaal beschikbaar. En zo kan uit bestaand materiaal een prima basis ontstaan voor een nieuw onderwerp. Met een nieuwe voice-over tekst èn de toevoeging van wat nieuw geschoten materiaal bespaart een opdrachtgever zo veel tijd en geld. Voor een standaardperiode van 12 maanden bewaren wij voor onze opdrachtgevers al het geschoten materiaal. Daarna vragen wij een kleine jaarlijkse opslagvergoeding.

Onze klanten