Ouderbetrokkenheid bij sporten

In opdracht van NOC*NSF stelden wij deze film samen uit bestaande, door derden geschoten materiaal, eigen eerdere beelden en nieuw eigen geschoten materiaal. De voice-over tekst komt van onze opdrachtgever, de stem van ons. Kijk hieronder voor de videofilm.

Onze klanten