Mercedes-Benz België - Promo

ONZE OPDRACHTGEVER Koen Smets, Sales Training Manager over onze samenwerking: "Werken met Slateboard is in één woord TOP! En dit omwille van volgende redenen: het hele team denkt constant met de klant mee om tot het perfecte resultaat te komen / Jurgen communiceert op een professionele manier naar zijn klanten / de deadlines en beloftes worden steeds nageleefd. We wensen dan ook het hele Slateboard team te bedanken voor het geweldige eindresultaat."

ONZE OPDRACHT Maak een promotiefilm voor een coachingstraject dat we gaan uitrollen over de Belgische (Nederlands- en Franstalige) Mercedes-Benz organisatie. Deze promo dient mogelijke vooroordelen weg te nemen zodat de voorziene unieke wijze van coaching volledig tot zijn recht kan komen. De goede voorbereiding vàn en de open samenwerking mèt onze opdrachtgever heeft het mogelijk gemaakt om dit project binnen de ambitieus korte doorlooptijd op plezierige wijze te realiseren. - in dit project stelden de gecompliceerde lichtomstandigheden en dito akoestiek ons soms voor leuke uitdagingen - bepaalde uitkomsten van de interviews zijn via reconstructies kracht bijgezet -

Gelet op het interne karakter van deze promo hebben wij met onze opdrachtgever afgesproken deze tweetalige videofilm met voorwoord, vijf interviews en afsluiting uitsluitend tijdens een persoonlijk gesprek aan derden te tonen. Wèl kunnen wij u hier een impressie van deze interne promotiefilm tonen. Via de foto's van "the making of" ònder deze video kunt u een indruk krijgen van de opnames. Met de pijltjes boven de meest rechtse foto kunt u desgewenst doorbladeren naar de volgende serie foto's.

The making of

Onze klanten