Sfeerimpressie van ALV

Klik voor betere beeld- en geluidkwaliteit op "HD" in de film en kies voor minimaal "720"

ONZE OPDRACHT Maak een video-impressie van onze Algemene Leden Vergadering die de sfeer en de dynamiek van deze middag goed weergeeft. Uit de video moet blijken dat onze ALV naast het doorlopen van de gebruikelijke agendapunten voor leden een belangrijke gelegenheid vormt om collega's uitgebreid te spreken, kennis te nemen van informatie uit marktonderzoeken en zowel onderling als met het bestuur te discussiëren over strategie. De sfeerimpressie moet ervoor zorgen dat de aanwezige leden een positieve herbeleving van een dynamische bijeenkomst hebben en de niet aanwezige leden aangemoedigd worden een volgende bijeenkomst wèl van de partij te zijn.

Bekijk ook een aantal foto's van the making of onderaan deze pagina. Met het pijltje rechts bladert u dóór.

Leden hadden de gelegenheid om vragen te beantwoorden en zelf vragen in te brengen via Buzzmaster: een systeem wat vragen/ antwoorden via de eigen mobiele telefoon mogelijk maakt. Daarnaast werd er gebruik gemaakt van een zgn. "catchbox": een schuimrubberen kubus waarin een microfoon gemonteerd is. Deze werd eenieder die een vraag wilde stellen of op één wilde reageren toegeworpen. De microfoon maakte de vraag verstaanbaar voor de overige aanwezigen. Het geheel leverde een leuke, dynamische manier van vergaderen op.

ONZE OPDRACHTGEVER VACO is de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche in Nederland en behartigt de belangen van honderden banden- en wielenbedrijven uit de gehele bedrijfskolom. De leden van VACO zijn ingedeeld in negen sectoren: productie, handel, bandenservice, bandeninzameling, -vernieuwing en -verwerking, industriebanden, landbouwbanden en wielen.The making of

  • Hier 2 van de 4 camera's in beeld

  • Microfoon in de "catchbox"

  • Camera 1 in actie

  • Levendige discussie in beeld

  • Camera 2 in opbouw

  • De "Lagerhuis"opstelling

  • Opname van de teaser

  • De catchbox: hilariteit èn dynamiek

  • Teaseropname in voorbereiding

Onze klanten